Molior Mérnökiroda Kft. Molior Mérnökiroda Kft.

 

Környezetvédelem

MAL Zrt. környezetvédelmi résfalépítés

(Ajka)

FOTÓGALÉRIA

Molior Mérnökiroda Kft. Molior Mérnökiroda Kft.

 

Környezetvédelem

MAL Zrt. száraz vörösiszap technológiai épület

(Ajka)

FOTÓGALÉRIA

Molior Mérnökiroda Kft. Molior Mérnökiroda Kft.

 

Környezetvédelem

MAL Zrt. XII. csurgalékvíz záportározó medence

(Ajka)

FOTÓGALÉRIA

 

Műszaki projektmenedzsment

“Körmend Város szennyvízcsatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával” tárgyú, KEOP-7.1.2.0-2008-0276 számú EU által támogatott projekt

 

Műszaki projektmenedzsment

„Körmend térségi vízmű ivóvízminőség javítása” tárgyú, KEOP-7.1.3.0-2008-0028 számú EU által támogatott projekt

 

Igazságügyi szakértői szakvélemény

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladéklerakó Központ kivitelezési munkáira vonatkozó

 

Műszaki projektmenedzsment

Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás területén található 12 db TSZH-lerakó rekultivációjának műszaki projektmenedzsmentje

 

Műszaki projektmenedzsment

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációjának műszaki projektmenedzsmentje

 

Műszaki ellenőrzés

MAL Zrt. vörösiszap katasztrófa kárelhárítási munkálatainak beruházás lebonyolítása és műszaki ellenőrzése

 

Környezetvédelem

Irodánk környezetvédelmi és bányászati szakterületen
a következő szolgáltatásokat nyújtja:

• Környezeti hatásvizsgálatok elkészítése (1995. évi LIII. Tv. és 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet).

• Környezetvédelmi teljesítményértékelés elkészítése
(1995. évi LIII. Tv. és 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet).

• Egységes környezethasználati engedély kérelmek elkészítése
(1995. évi LIII. Tv. és 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet).

• Környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése 1995. évi LIII. Tv.

• Előzetes vizsgálati, előzetes konzultációs dokumentációk elkészítése
(1995. évi LIII. Tv. és 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) (teljes körűen).

• Építésügyi hatósági engedélyezési tervek környezetvédelmi
munkarészeinek elkészítése.

• Egyedi vizsgálat [a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés].

• Üzemi kárelhárítási tervek készítése
(90/2007. (10. 26.) Korm. rendelet szerinti).

• Környezeti vizsgálatok elvégzése, környezeti értékelések készítése az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint.

• Településrendezési tervek környezetvédelmi munkarészeinek elkészítése.

• Hulladék kezelési engedély kérelmek elkészítése (begyűjtés, szállítás,
előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) 2000. évi XLIII. Törvény.

• Egyedi hulladékgazdálkodási terv elkészítése
2000. évi XLIII. törvény, 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet.

• Helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése
2000. évi XLIII. törvény, 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet.

• Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának tervezése
[a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet].

• Kármentesítési eljárás egyes lépéseinek elvégzése
[219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet szerint] pl.:

• Tényfeltárási terv elkészítése 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet.

• Tényfeltárás elvégzése 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet.

• Felszín alatti vízhasználatok, kutak vízjogi létesítési engedélyeinek tervezése.

• Üzemi és szabadidős tevékenység zajmérése, zajkibocsátás ellenőrzése
műszerrel, szakvélemény adása.

• Zajkibocsátási határérték megállapítása
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint.

• Zajvédelmi szakvélemények elkészítése
284/2007. (X. 29) Korm rendelet szerint.

A felsorolt, a bányászathoz is kapcsolódó környezetvédelmi feladatokon túl vállaljuk:

• Ásványvagyon jogadományozási eljárások.

• Kutatási műszaki üzemi terv.

• Ásványvagyon elszámolás.

• Bányászati hulladékgazdálkodási terv
14/2008 (IV. 03) GKM rendelet a bányászati hulladékokról.

• Termelési, felhagyási, szüneteltetési Műszaki Üzemi Terv.

• Bányatelek fektetés.

• Felelős műszaki vezetői, robbantás vezetői feladatok.

• Egyéb bányászati szakigazgatási feladatok.

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot az voroscsaba@molior.hu email címen vagy hívjon a 06-30-303 5271 számon.

 

2012 © Molior Mérnökiroda Kft.

6300 Kalocsa, Pataji út 48.

E-mail: voroscsaba@molior.hu

Tel./fax: +36 78 465 585

Mobil: +36 30 303 5271

Telefon: +36 30 303 5271 E-mail küldés